Back to Top

Program

Časy se bude­me sna­žit dodr­žet, ale zkus­te se na nás pro­sím nemra­čit, když bude dochá­zet k časo­vým ano­má­li­ím. To se u fes­ti­va­lů občas stá­vá.

Bude­me taky moc rádi, když se na fes­ti­va­lu zdr­ží­te kro­mě vystou­pe­ní vašich oblí­ben­ců i na vystou­pe­ní kapel a uměl­ců, kte­ré tře­ba ješ­tě nezná­te.

Pátek 22.6. 2018
19:00 — Frý­dlant­ští dra­ma­ti­ci (diva­dlo)
20:30 — The Ele­ments (sk)

 

Sobo­ta 23.6. 2018
11:00
— Míša Kadle­co­vá
12:00 — Fisherman’s Fri­end
13:00 — Pipe­li­ne (at)
14:00 — Tuč­ňá­ci na arše — Jan Horák (diva­dlo)
15:00 — Miri­am
16:00 — sokol­nic­ké před­sta­ve­ní drav­ců
17:00 — Mari­an & Úle­ty
18:00 — Záblesk
19:00 — Envej
20:00 — The Neons