Back to Top

Víte co je v logu Hamr Kempu?

Máme tu něco pro heral­di­ky, logozpy­ty a logo­lo­gy. Kaž­dý správ­ný fes­ti­val má svo­jí ofi­ci­ál­ní znač­ku. Ten náš samo­zřej­mě taky. Je slo­že­ná z něko­li­ka sym­bo­lů, podí­vej­te se z jakých a co vlast­ně zna­me­na­jí. Con­ti­nue Rea­ding