Back to Top

Pořadatelé

Hamr Kemp hudeb­ní fes­ti­val+ pořá­da­jí:

domecek
Dome­ček, stře­dis­ko pro vol­ný čas a inter­gra­ci DM CČSH
Bran­ka 588
374 01 Trho­vé Svi­ny
www.domecek.org


Inspi­rati­on
Kla­ví­ko­va 8
370 04 Čes­ké Budě­jo­vi­ce

e-mail: info@hamrkemp.cz