Pořadatelé

Hamr Kemp hudeb­ní fes­ti­val+ pořádají:

domecek
Dome­ček, stře­dis­ko pro vol­ný čas a inter­gra­ci DM CČSH
Bran­ka 588
374 01 Trho­vé Sviny
www.domecek.org


Inspiration
Kla­ví­ko­va 8
370 04 Čes­ké Budějovice

e‑mail: info@hamrkemp.cz