V sobo­tu odpo­led­ne bude na Diva­del­ní scé­ně (letos bude mít samo­stat­ný stan) Jan Horák hrát nád­her­né před­sta­ve­ní “Tuč­ňá­ci na Arše”. One-man-show o třech tuč­ňá­cích, o Noemo­vě arše a o tom, že Pána­bo­ha si může­me před­sta­vo­vat jak chce­me, ale do kuf­ru se nacpat nedá. 

Pří­běh je vhod­ný pro dospě­lé i děti od 5let, nej­lé­pe společně.