Při pro­hlí­že­ní loka­ce jsme pro vás vycvak­li něko­lik fotek, abys­te měli před­sta­vu jak krás­ně to na Buš­ko­vě ham­ru vypa­dá. Pódi­um a dal­ší fes­ti­va­lo­vé zále­ži­tos­ti si zatím musí­te domys­let. Fot­ky najde­te ve fotogalerii.