Fes­ti­val je za námi, ale život na této strán­ce nekon­čí. Chce­me tu zve­řej­nit pove­de­né fot­ky, videa a dojmy z letoš­ní­ho Hamr Kem­pu, tak sem neza­po­meň­te naku­ko­vat. Taky bude­me moc rádi, když nám něja­ké fot­ky, videa a dojmy pošle­te. (Ne)trpělivě čeká­me na adre­se info@hamrkemp.cz