Až s nesku­teč­nou fyzič­kou odste­po­val minu­lý rok Hon­za Horák své 1,5hodinové před­sta­ve­ní. Jest­li chce­te vidět, co jste ješ­tě nevi­dě­li, nenech­te si to ujít :) Ten­to­krát je nasa­zen do sobot­ní­ho programu.

My se těšíme.