Tak a je to zase tady — Hamr Kemp nabí­rá obrát­ky. V pře­hle­du kapel už jsou dopl­ně­ni letoš­ní účin­ku­jí­cí, ale když nahléd­ne­te do pro­gra­mu, zjis­tí­te, že ješ­tě nejsou všich­ni. Sle­duj­te nás prů­běž­ně a my bude­me při­ná­šet nové a přes­něj­ší informace.

Těší­me se na vás na Hamr Kem­pu 2015.