Já to jsem (divadlo)

Lout­ko­vé diva­dlo Víti Mar­čí­ka juni­o­ra, kte­ré při­ná­ší, radost i pou­če­ní divá­kům kaž­dé­ho věku.