Fisherman´s Friend (worship)

ff_b

Tahle kape­la je zatím jed­na vel­ká nezná­má, ale vzhle­dem k hudeb­ním kva­li­tám zná­mých čle­nů kape­ly je urči­tě na co se těšit.

Napsa­li o sobě:
V pro­měn­li­vém slo­že­ní fun­gu­je­me pří­le­ži­tost­ně jako jeden z týmů chvá­ly v praž­ské církvi Slo­vo Živo­ta. Na Hamr Kem­pu se Vám před­sta­ví­me ve slo­že­ní Jan (kyta­ra, zpěv) a Mar­ké­ta (zpěv) Kuče­ro­vi, Ště­pán Jan­da (kyta­ra, zpěv) a Tade­áš Sta­rý (cajon).