Hra­je­me netra­dič­ní autor­ský folk vyrůs­ta­jí­cí na koře­nech kla­sic­ké hud­by s raší­cí­mi jaz­zo­vý­mi výhon­ky a dopl­ně­ný ori­gi­nál­ní­mi autor­ský­mi texty.

Marie Kra­lo­vi­čo­vá — flét­ny, zpěv
Josef Kra­lo­vič ml. — basky­ta­ra, zpěv
Josef “Mari­an” Kra­lo­vič — autor pís­ní, kla­sic­ká kyta­ra, zpěv

Na ban­d­zo­ne si může­te poslech­nout pís­ně z naše­ho pro­fi­lo­vé­ho cd s názvem Prší: http://bandzone.cz/ulety