mk2

Zpí­vá od útlé­ho věku, pro­šla dět­ským, dív­čím i smí­še­ným pěvec­kým sbo­rem, 7 let zpí­va­la v jin­dři­cho­hra­dec­ké fol­ko­vé sku­pi­ně Jen tak tak, s níž pro­je­la zná­mé fol­ko­vé fes­ti­va­ly a nahrá­la 2 CD. Od roku 2002 se věnu­je zpě­vu křes­ťan­ských pís­ní. Její mot­to zní: „Navždy jen o Tvé lás­ce zpívat…“