Pod křídly

Kape­la vznik­la v pro­sin­ci 2018 po bene­fič­ních kon­cer­tech, kde se sešli Mar­ké­ta a Jen­da Kuče­ro­vi, Pavel Pod­hrad­ský a Míša Kadlecová.
“Při spo­leč­ném účin­ko­vá­ní něco mezi námi zare­zo­no­va­lo a všich­ni jsme se shod­li, že bychom rádi pokračovali.
Název Pod kří­d­ly v sobě nese odpo­či­nu­tí, milost, Boží ochra­nu či při­je­tí — přá­li bychom si toto pře­nést na naše posluchače.”