Program

Časy se bude­me sna­žit dodr­žet, ale zkus­te se na nás pro­sím nemra­čit, když bude dochá­zet k časo­vým ano­má­li­ím. To se u fes­ti­va­lů občas stává.

Bude­me taky moc rádi, když se na fes­ti­va­lu zdr­ží­te kro­mě vystou­pe­ní vašich oblí­ben­ců i na vystou­pe­ní kapel a uměl­ců, kte­ré tře­ba ješ­tě neznáte.

Pátek 28.6. 2019
19:00 — Diva­dlo Víti Mar­čí­ka (diva­dlo)

 

Sobo­ta 29.6. 2019
11:30
— Robert Jakš
12:30 — 6 strun
13:30 — Daniel Blahout
14:30 — Já to jsem (diva­dlo)
16:00 — Elai­on + PM
17:00 — Pod křídly
18:00 — WAY TO GO
19:00 — DIVINE ATTRACTION (usa)
21:00 — After­par­ty Wor­ship night s CZ1