Tak už se nám poved­lo vyvo­lat prv­ní fot­ky. A jen co jsme z nich oplách­li vývoj­ku a usta­lo­vač, dosu­ši­li je na šňůře a pro­táh­li žeh­lič­kou vám je nabí­zí­me k pro­hléd­nu­tí ve foto­ga­le­rii. Ješ­tě to není všech­no, měly by tam postup­ně při­bý­vat dal­ší, ale to vám včas ohlásíme.