Jak do sebe postup­ně zapa­da­jí dal­ší sou­část­ky Hamr Kem­pu, dává­me o nich infor­ma­ce sem na web. Tak sem čas od času zaví­tej­te pro aktu­ál­ní informace.