Už dru­hým rokem máme na Hamr Kem­pu zave­de­no vstup­né, abychom vám moh­li před­sta­vit i hvězd­něj­ší účinkující.

Ale není důvod si zou­fat. Máme pro vás zají­ma­vou nabíd­ku. Sku­pi­na dese­ti a více lidí bude mít výhod­něj­ší vstup­né. Kon­krét­ně z už tak skvě­lé ceny ješ­tě 20 % sle­va na kaž­dé vstu­pen­ce. Tak­že se sta­čí domlu­vit s dal­ší­mi lid­mi, nebo s sebou vzít vee­el­kou rodi­nu a sle­va je vaše.