Vstupné

Jed­not­li­vé:
pátek 100,-
sobo­ta 100,-
celý fes­ti­val 150,-

 

Rodin­né:
rodi­na 2+2 lidi (děti do 12 let zdarma)
celý fes­ti­val 300,-

 

Sku­pi­no­vé (10 a více lidí):
sle­va 20%
tzn. v pře­poč­tu na 1 osobu:
pátek 80,-
sobo­ta 80,-
celý fes­ti­val 120,-

 

Bude­me rádi, pokud nás bude­te chtít pod­po­řit a když na fes­ti­va­lu pobu­de­te, dáte si tam něco dob­ré­ho a tře­ba o nás řek­ne­te dal­ším lidem.